RRSO i RMSO

Wydawać by się mogło, że nazw roczna stopa oprocentowania i rzeczywista roczna stopa oprocentowania to dwie nieco różniące się nazwy tego samego wskaźnika. Wielu klientów używa ich nawet zamiennie, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo poziom tych dwóch wskaźników może być zróżnicowany. Kierując się wyłącznie roczną stopą oprocentowania, często podejmujemy błędne decyzje dotyczące kredytów i pożyczek. Gdyż niższa wartość procentowa wcale nie oznacza, że pożyczka będzie tańsza od innych obecnych na rynku. Roczna stopa oprocentowania, popularnie i w skrócie nazywana oprocentowaniem, to po prostu koszt odsetek, jakie dla danej pożyczki narosłyby w skali roku. Poziom oprocentowania jest dość niski, dlatego to właśnie on przedstawiany jest na ulotkach reklamowych czy w materiałach promocyjnych. Przyciąga klientów nieświadomych, że całkowity koszt pożyczki to nie tylko oprocentowanie.

Co wchodzi w skład RRSO?

RRSO, czyli rzeczywista roczna kwota oprocentowania jest wskaźnikiem o wiele bardziej miarodajnym, który mówi nam o faktycznych i ostatecznych kosztach kredytu czy pożyczki. Podczas obliczania wskaźnika RRSO bierze się pod uwagę wspomniane wcześniej oprocentowanie pożyczki, ale nie tylko – ważne są także inne koszty, uwzględniane podczas udzielania pożyczki: ubezpieczenie, prowizja za udzielenie kredytu, opłata za rozpatrzenie wniosku oraz opłaty za dodatkowe usługi, na przykład wizyty doradcy pożyczkowego w domu klienta. Istotna jest również wartość pieniądza w czasie oraz czas, na jaki została zaciągnięta pożyczka. Dokładny wzór na wyliczanie RRSO jest regulowany przepisami ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest informacją miarodajną dla konsumenta, ale nie do końca kompletną, gdyż takie samo RRSO mogą mieć też pożyczki na nieco inne kwoty. Nie zmienia to jednak faktu, że rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest bardziej istotna z perspektywy osoby wnioskującej o pożyczkę niż zwykłe oprocentowanie.

RRSO czy RMSO? Co jest bardziej miarodajne w przypadku chwilówek?

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w przypadku pożyczek chwilówek jest dosyć wysoka w porównaniu z kredytami bankowymi. Może wynosić kilkaset, a nawet kilka tysięcy procent. Wysokość RRSO musi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, być podawana przez pożyczkodawcę podczas prezentowania całkowitego kosztu kredytu. Do tej pory jednak nie wszystkie firmy pożyczkowe takie informacje podają. Warto też zwrócić uwagę, że RRSO jest – według przedstawicieli firm pożyczkowych – wskaźnikiem niemiarodajnym w przypadku pożyczek, które są zwykle zaciągane na miesiąc lub krócej. Wyliczanie jakichkolwiek wskaźników w skali roku nie jest dla konsumenta żadną informacją. Firmy pożyczkowe są zdania, że dużo lepszym wskaźnikiem pokazującym całkowity koszt kredytu byłaby RMSO, czyli Rzeczywista Miesięczna Stopa Oprocentowania.

Nie patrz na RRSO przy pierwszej darmowej chwilówce

W obecnej sytuacji prawnej zwykły konsument może sobie jedynie porównywać rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Wystarczy porównać kilka chwilówek o tej samej kwocie i na ten sam okres spłaty, aby mieć informację na temat tego, które są tańsze, a które droższe. Warto jednak przy tym pamiętać, że obecnie na rynku co najmniej kilkanaście firm chwilówkowych oferuje pierwszą pożyczkę za darmo, czyli oddaje się dokładnie tyle, ile się pożyczyło. Oznacza to, że RRSO jest zerowe. W przypadku takich firm miarodajne jest zwracanie uwagi na RRSO dopiero podczas zaciągania drugiej lub kolejnej pożyczki.

Treści zamieszczone na naszych stronach mają charakter wyłącznie informacyjny.