Konsekwencje niespłacania chwilówek

Chwilówki to szybkie i łatwe pieniądze. Mają służyć przede wszystkim w chwilowych i przejściowych kłopotach finansowych, natomiast nie należy korzystać z nich wtedy, gdy potrzebujemy pieniędzy na życie, ale już w trakcie zaciągania pożyczki wiemy, że nie będziemy w stanie jej spłacić. Osób, które mają takie podejście do chwilówek, jest naprawdę sporo. I to właśnie one w pierwszej kolejności borykają się z przykrymi konsekwencjami niespłacania pożyczek.

Przedłużanie terminu spłaty podnosi całkowity koszt pożyczki

Większość firm udzielających szybkie pożyczki umożliwia przedłużenie terminu ich spłaty. Warto z tej możliwości skorzystać, jeśli nie dysponujemy środkami na spłatę pełnej kwoty pożyczki. Jest to, co prawda, dodatkowy wydatek, jednak to jedyne rozwiązanie, aby nie ponosić konsekwencji nieterminowej spłaty chwilówki. Pożyczkę zwykle można przedłużać nieskończoną ilość razy, jednak lepiej takie rozwiązanie ograniczyć do minimum, gdyż de facto podnosi to znacznie ogólne koszty pożyczki. Niektóre osoby stosują przedłużanie w nieskończoność jako sposób na uniknięcie spłaty pożyczki, jednak po wielu miesiącach może okazać się, że same koszty przedłużeń wyniosły więcej niż kwota, która została udzielona jako pożyczka.

Wysokie koszty upomnień i ponagleń

Konsekwencje niespłacania chwilówek są różne, w zależności od tego, jak dawno minął termin ich spłacenia. Pierwszą konsekwencją jest naliczanie odsetek karnych za każdy dzień, jaki upłynął po terminie spłaty. Im dłużej nie będziemy spłacać pożyczki, tym większe narosną odsetki, które trzeba będzie spłacić wraz z kwotą pożyczki. Kolejne konsekwencje niepłacenia chwilówek również wiążą się z dodatkowymi kosztami. Firmy pożyczkowe w dość krótkim czasie po upłynięciu terminu spłaty pożyczki zaczynają wysyłać upomnienia, monity, sms-y czy maile przypominające o zaległościach. Nie są one bezpłatne ich koszt to kilka lub kilkanaście złotych, które doliczane są do wysokości zobowiązania. Można łatwo policzyć, że kilka takich monitów mocno podniesie ogólny koszt pożyczki. Wiele osób już na etapie monitów i ponagleń robi wszystko, by spłacić zaległości. Niestety, są też pożyczkobiorcy, którzy nadal nie płacą – najczęściej dlatego, że po prostu nie mają z czego.

Windykacja oraz egzekucja komornicza

Dalsze niepłacenie powoduje zwykle rozpoczęcie działań windykacyjnych – zwykle najpierw windykacją znajduje się wyspecjalizowany dział firmy pożyczkowej, później jednak zobowiązanie trafia do zewnętrznej firmy windykacyjnej. Pojawiają się kolejne listy i telefony z przypomnieniem o spłacie pożyczki bądź informujące o tym, jakie będą konsekwencje dalszego niepłacenia. Windykacja zwykle ma dwa etapy – polubowny i sądowy. Na etapie polubownym firma windykacyjna często proponuje rozłożenie spłaty zobowiązania na raty. Warto w tym przypadku zgodzić się na takie rozwiązanie, gdyż pozwala to ograniczyć dalsze, narastające koszty. Gdy pożyczkobiorca nadal unika kontaktu z firmą windykacyjną, prędzej czy później sprawa trafia do sądu, sąd wydaje nakaz zapłaty. Jeśli dłużnik nie zastosuje się do niego, egzekucja zostanie skierowana do komornika. To ostatni, najbardziej dotkliwy etap odzyskiwania należności. Komornik może zająć dłużnikowi konto, wypłatę oraz zastosować wiele innych zajęć. Trzeba też liczyć się z kosztami komorniczymi, które znacznie podnoszą kwotę do spłaty. Bardzo często zdarza się tak, że chwilówka zaciągnięta na kilkaset złotych na etapie komorniczym powoduje zadłużenie nawet kilkakrotnie wyższe. Wtedy pojawiają się naprawdę poważne kłopoty finansowe, których nie byłoby, gdyby dłużnik uregulował swoje zobowiązania w terminie.

Dotkliwy wpis do rejestru dłużników

Oprócz widma komornika, konsekwencje niepłacenia chwilówek w terminie są też inne. Osoba, która nierzetelnie podchodzi do swoich zobowiązań finansowych, musi liczyć się z tym, że zostanie wpisana do różnych rejestrów dłużników oraz biur informacji gospodarczej. A obecność w Krajowym Rejestrze Długów czy kiepska historia w Biurze Informacji Kredytowej może ciągnąć się za dłużnikiem nawet wtedy, gdy już ureguluje swoje wszystkie zaległości. Zła historia kredytowa może nawet po wielu latach odbić się czkawką, gdy były dłużnik nie dostanie kredytu w banku czy pożyczki-chwilówki. Ani banki, ani firmy pożyczkowe nie są bowiem skłonne do pożyczania pieniędzy osobom, które nieterminowo regulują swoje zobowiązania finansowe. Jedna niespłacona chwilówka może później okazać się powodem, dla którego nie otrzymamy większego kredytu, ani też nie będziemy mogli zakupić nic na raty. Obecność w Krajowym Rejestrze Dłużników może też utrudnić podpisanie umowy na telefon czy dostawę internetu.

Treści zamieszczone na naszych stronach mają charakter wyłącznie informacyjny.